Thông Báo Open Server Basic Prison

Oyuncu - FuxWa
657 0
????Thông Báo Open Server Basic Prison????
⚠️Tính năng:
➡️ Hệ thống dịch chuyển đến khu Mine A - Z có yêu cầu cấp bậc Rank Prison để được dịch chuyển
➡️ Các khu vực Mine có thể đào và bán cho NPC có sẵn tại đó
➡️ Quay Crate để nhận được Money, Ruby, Cúp, mảnh giáp
➡️ Nguyên liệu Trade có được khi mở Hộp Quà May Mắn
➡️ Điểm danh và tích lũy hàng ngày có thể nhận Ruby
➡️ Các cửa hàng: Danh hiệu, Chìa khóa, Ruby, Thú cưng, Material
Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận.