Thông Báo Open Beta Server Luxury SkyOp Return

Oyuncu - FuxWa
551 0
????Thông Báo Open Beta Server Luxury SkyOp Return????
⚠️Tính năng:
➡️ Nước + Hàng rào = Random Ore
➡️ Đánh quái ở /warp dungeon để luyện cày đồ ngon
➡️ Hơn 15 skill độc đáo giúp người chơi cày mệt nghỉ
➡️Thăng cấp skill sẽ được cộng máu và điểm thuộc tính của skill
➡️ Mở Crate để kiếm đồ để đi dungeon
➡️ /warp trade có item trade từ dễ tới khó không lo thọt đồ
➡️ /warp donate để trade đồ vip giúp chơi game dễ thở hơn
➡️ Điểm danh hàng ngày và tích lũy để nhận thưởng
➡️ /kho và /upkho để mở rộng kho chứa đồ
➡️ Hòm thính xuất hiện mỗi giờ
➡️  /orb để mở cửa hàng orb trồng cây tự động
➡️ /warp boss để solo với những con boss khủng
➡️ Sự kiện cướp cờ diễn ra hằng ngày
➡️ Và còn nhiều tính năng khác đang đợi bạn khám phá
---------------------------------------------------------------
????Sự Kiện Đua Top Beta Tiền và Cấp Đảo????
➡️ Thời gian: 20/07 - 31/08
???? Phần thưởng:
➡️ 1st: 2000 HMCoins
➡️ 2nd: 1000 HMCoins
➡️ 3rd: 500 HMCoins
JOIN NOW !
Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận.